top of page

Algemene voorwaarden

De verhuurder en de huurder zijn gevolmachtigde gaan akkoord dat enkel de hieronder vernoemde voorwaarden van toepassing zijn: 

 

1/ Kledingvoorschriften 

Racepak, handschoenen en helmverhuur inbegrepen. Je mag je eigen gesloten helm met vizier dragen als je die hebt. Je moet je eigen volledig gesloten schoenen dragen - we raden dunne schoenen met zachte zool of raceschoenen aan (dus geen hakken of te hoge zolen).  

 

2/ Restitutie  

Geen restitutie bij nat weer of te laat komen. Als de baan nat is, gaat de boeking door. Als het circuit gesloten is door overmatig water op de baan, wordt de boeking omgeboekt naar een andere beschikbare datum/tijd. 

 

3/ Annulatie 

De overeenkomst kan alleen schriftelijk geannuleerd worden en minstens één maand vóór de reservatiedatum en mits het betalen van een annuleringsvergoeding, die wordt berekend als volgt: 

-  50% van de overeengekomen prijs bij annulering, meer dan 1 maand vóór de reservatiedatum; 

-  100% van de overeengekomen prijs bij annulering, later dan 1 maand vóór de reservatiedatum. 

 

4/ Aansprakelijkheid 

DFK (en alle medewerkers tijdens deze dag) zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige fysieke, psychologische of andere schade die direct of indirect verbonden is aan een DFK Kart Experience. 

 

5/ Schade 

De prijs is inclusief alle diensten en apparatuur die nodig zijn om de Kart Experience soepel te laten verlopen. Eventuele schade door aanrijding of het verlaten van de baan, is niet inbegrepen en valt onder de verantwoordelijkheid van de klant, ongeacht of deze een fout heeft begaan. Deze worden gefactureerd tegen catalogusprijs.   

 

6/ Afstand van verhaal 

Alle piloten moeten voor het instappen een afstand van verhaal en een vrijwaringsverklaring ondertekenen. Deze wordt bij aankomst ingevuld en getekend door elke piloot. 

 

7/ Kwalificaties  

Piloten moeten ervaring hebben met indoor of outdoor karten. Je komt op de baan met andere piloten van verschillende niveaus, van beginner tot regelmatige piloot, dus er wordt van je verwacht dat je veilig rondjes kunt rijden ten opzichte van andere de piloten. Als je geen ervaring hebt met karten, bel ons dan en we kunnen een ander trainingsprogramma samenstellen op basis van jouw behoeften.

8/ Termijn van de huur  

De verhuring van de kart is volgens de overeengekomen offerte.De verhuur vangt aan vanaf het ogenblik dat de huurder plaats neemt in de kart en eindigt wanneer deze de kart verlaat.  

 

9/ Huurprijzen 

Volgens overeengekomen voorwaarden op de offerte.  

 

10/ Waarborg  

Er wordt geen enkele waarborg gevraagd. Daarentegen zal voor alle schade, door aanrijding of het verlaten van de baan, de huurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. In dit geval zal de huurder verplicht zijn de toegebrachte schade te herstellen en/of te vergoeden volgens de catalogusprijs. 

 

11/ Plichten van de huurder 

De huurder of zijn gevolmachtigde erkent de kart ontvangen te hebben in perfecte staat van werking, proper en correct onderhouden. Hij erkent eveneens te zijn ingelicht over de werking van de kart en haar mogelijkheden. De huurder aanvaardt zich te onderwerpen aan de instructies van het baanpersoneel en aan de reglementen van het circuit.  

 

12/ Rechten van de verhuurder 

De verhuurder heeft het recht de verhuurde kart op elk ogenblik aan een controle te onderwerpen. In geval van nalatigheid bij het gebruik van de kart, vervalt het huurcontract onmiddellijk en dit zonder dat enige schadevergoeding mag geëist worden door de huurder. De verhuurder heeft tevens het recht de verhuurde kart op elk ogenblik te vervangen door een ander kart van hetzelfde type en dit zonder enige verplichtingen tot verantwoording.  

 

13/ Verantwoordelijkheid van de huurder 

De huurder staat onvolledig in voor de gevolgen en de gevaren van het gebruik van een kart op het circuit. De verhuurder kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden en niet verantwoordelijk gesteld worden voor conflicten die gebeuren tijdens de huur. Verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van de huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.  

 

14/ Bevoegdheden en diversen 

Alle geschillen die voortvloeien uit dit contract vallen onder bevoegdheid van de gerechtelijke instanties gevestigd daar waar de maatschappelijke zetel van de verhuurder gevestigd is. Karting is altijd op eigen risico. 

 

Het akkoord op dit document heeft als verplichting zich volledig en ontegensprekelijk te houden aan de algemene huurvoorwaarden die de klant erkent gelezen te hebben. 

Contact 

Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden of voor bijkomende vragen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op hello@dfk-kartexperience.be.

bottom of page